Home →Projecten →Onze mensen →
Werkvelden
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Contact →
NLEN

Infram en deCO2 prestatieladder

Infram zet zich in voor het reduceren van broeikasgasemissies, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de sector waarin Infram actief is. De CO2-Prestatieladder is een certificering, onderdeel van de in 14604-1 norm, waarmee dit in kaart wordt gebracht. Eind 2014 is het certificaat op niveau 5 behaald, waarbij naast maximaal inzicht en reductiedoelstellingen op eigen broeikasgasemissie, ook is gekeken naar de emissies in de keten waarin Infram werkt.

In 2016 is tijdens de audit bevestigd dat Infram niveau 5 waard is.

Heeft u vragen of opmerkingen over Infram en de CO2-Prestatieladder of wilt u een bijdrage leveren aan onze activiteiten op dit gebied? Neem dan contact op via het contactformulier op deze website of stuur een mail naar: info@infram.nl.

Voor meer informatie over de CO2 ladder en SKAO, de stichting die de ladder beheert en verder ontwikkelt, kijk op http://www.skao.nl/. Hier vind u ook een profielpagina over Infram.

Zie onderstaand de documenten welke ten grondslag liggen aan de CO2 prestatieladder:

 1. Certificaat CO2-Prestatieladder Niveau 5
 2. Rapportage emissie inventaris
 3. Plan van Aanpak CO2 Prestatieladder
 4. Rapport 4.A.1 CO2 Prestatieladder Niveau 4 en 5
 5. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2014-1
 6. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2014-2
 7. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2015-1
 8. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2015-2
 9. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2016-1
 10. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2016-2
 11. Voortgangsrapportage CO2 Ladder inventarisatie en doelstellingen 2017-1
 12. Voortgangsrapportage CO2 Ladder inventarisatie en doelstellingen 2017-2
 13. Voortgangsrapportage CO2 Ladder inventarisatie en doelstellingen 2018-1