ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Infram en deCO2-Prestatieladder

Infram zet zich in voor het reduceren van de CO2-uitstoot, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de sector waarin Infram actief is. Sinds 2021 is Infram gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder en per 2022 staat Infram weer op het hoogste ambitieniveau van deze ladder (niveau 5). Duurzaamheid en CO2-reductie zit verweven in al onze adviezen en projecten. En we nemen het voortouw op het gebied van duurzaamheid: Practice what you preach! Op de website van SKAO is meer te lezen over de CO2-Prestatieladder en de certificering van Infram.


Heeft u vragen of opmerkingen over Infram en CO2-reductie of wilt u een bijdrage leveren aan onze activiteiten op dit gebied? Neem dan contact op via info@infram.nl.

In onderstaande documenten vindt u meer informatie over o.a. de CO2-emissie, doelstellingen en reductiemaatregelen.

 1. Certificaat niveau 5 CO2 Prestatieladder
 2. Plan van Aanpak CO2 Prestatieladder 2024
 3. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2023-2
 4. Emissierapportage 2023
 5. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2023-1
 6. Emissierapportage 2022
 7. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2022-2
 8. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2022-1
 9. Emissierapportage 2021
 10. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2021-2
 11. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2021-1
 12. Emissierapportage 2020
 13. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2020-2
 14. Voortgangsrapportage CO2 ladder inventarisatie en doelstellingen 2020-1
 15. Emissierappportage 2019
 16. Scope 3 analyse actualisatie 2023