Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Projecten

InnovA58

Multidisciplinaire inzet voor integrale planvorming
Periode
 • 2013 – 2024
Betrokken partijen
Trekker verkenning:
 • Ministerie van IenM
Trekker planuitwerking:
 • Rijkswaterstaat
Partners:
 • Provincie Noord-Brabant,
 • waterschappen,
 • gemeenten,
 • marktpartijen.

De A58 is een belangrijke verbindingsweg tussen Tilburg, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Helmond en andere regio’s. En daarnaast van groot belang voor de doorstroom naar onze buurlanden. Op de A58 staan regelmatig files. Dit levert niet alleen economische schade op, maar geeft ook overlast van sluipverkeer in dorpskernen. Het project InnovA58 richt zich op de verbreding een deel van de A58 van twee naar drie rijstroken. Bij de verbreding van de A58 wil Rijkswaterstaat gebruikmaken van innovatie. Samen met kennispartners, overheden, marktpartijen en omwonenden werkt InnovA58 aan een slimme en duurzame snelweg met lagere beheer- en onderhoudskosten.

400 miljoen
Totaal investeringsbedrag
35 km
Lengte aanlegtraject

De vraagInnovaties gezocht voor een toekomstbestendige snelweg

Doel is om van de A58 een slimme en duurzame snelweg te maken met lagere beheer- en onderhoudskosten. InnovA58 staat zet daarbij in op innovaties. Daarom wordt in de planuitwerkingsfase van het project een innovatieaanpak uitgewerkt die de markt stimuleert om met innovatieve maatregelen voor de gestelde doelen te komen. Innovaties die al een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt, worden op de A58 grootschalig toegepast. Innovaties in ontwikkeling worden verder getest in een Living Lab.

Onze inbrengEen multidisciplinaire inbreng die bijdraagt aan integrale planvorming

Voor InnovA58 vervult Infram verschillende rollen. Als onderdeel van het consortium MOVING stelt Infram in de functies van projectleider en projectsecretaris de MIRT-Verkenning op. Ook binnen de InnovA58-projectorganisatie zelf is een aantal Infram medewerkers actief. Zo opereert een raakvlakmanager als spin in het web van de betrokken organisaties en draagt zorg voor een integraal besluitvormingsproces. De adviseur innovatie werkt mee aan de innovatiestrategie en aan de voorbereiding van concrete innovatieprojecten. Tot slot wordt ook (tijdelijk) de positie van manager projectbeheersing ingevuld. Met deze multidisciplinaire inzet draagt Infram bij aan integrale plan- en besluitvorming en professioneel projectmanagement in de verkenningsfase. Infram is nog steeds betrokken als adviseur innovaties in de planuitwerkingsfase. Daarin begeleiden we mede het onderzoek naar de haalbaarheid van innovatiedoelen, de koppeling met specifieke gebiedsopgaven en de wijze van uitvragen van innovaties in alle relevante onderdelen van het project. Denk daarbij aan de planuitwerking (OTB/MER) en de voorbereiding van het realisatiecontract.

Het resultaatVier innovatiethema’s voor duurzame verbetering

De MIRT-Verkenning en het werk vanuit het InnovA58 projectteam heeft geleid tot een gedragen en robuust Voorkeursalternatief voor een 2x3 oplossing. Bij de Gate Review van de Verkenningsfase en de overdracht aan Rijkswaterstaat is met veel waardering gesproken over het geleverde werk binnen de complexiteit van de opdracht. De duurzaamheidsfocus in de verkenningsfase heeft geresulteerd in innovaties op 4 thema’s: optimale life cycle costs (LCC), energieneutraal en minder milieuhinder, nieuwe diensten langs de weg en Smartmobility en C-ITS (coöperatieve intelligente transport systemen). Deze thema’s krijgen een concrete plek in de planuitwerking én de marktaanbesteding. Daarnaast heeft de verkenningsfase geleid tot de oprichting van het Living Lab samen met het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL: een ontwikkel-, test- en leeromgeving voor innovaties binnen de vier thema’s, voorafgaand aan de verbreding van de A58.

Meer informatie

www.innova58.nl en www.smartwayz.nl

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Bastiaan Kok

Senior Adviseur

Portretfoto Bastiaan Kok

Wij werken ook aan:

 • 1e prijs Delta Water Award; Freshmaker Zeeland
 • Pilot Voorzieningenniveau zoetwater
 • VIA15
 • 1e prijs Innovatiechallenge 2010; de 24-uurs spelen

Volgende project

Project intro image

Risico- en kansberekeningsnormering

voor waterkeringen