Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Projecten

Programmamanagement

Organisatiebreed programmamanagement Groen om de Stad
Periode
 • 2015 – 2018
Betrokken partijen
 • gemeente Tilburg

Tilburg investeert in de toekomst. Met de structuurvisie 2040 wordt de kwaliteit van het buitengebied aangegrepen als kernwaarde voor een duurzame ontwikkeling van de stad. Tilburg kiest in haar langetermijnstrategie voor een duurzame ontwikkeling door de versterking van drie kapitalen; people, planet en profit. Vanuit dit perspectief ontstaan op de overgang van stad naar buitengebied 3 stadsregionale parken; elk met een eigen karakter. Deze groene impuls vormt de basis voor de verdere versterking van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de zesde stad van Nederland. De totale opgave wordt via een programmatische manier van werken gerealiseerd.

De vraagStadsbos013, groter dan het Amsterdamse bos en het Bois du Boulogne in Parijs

In de Tilburgse ‘groene strategie’ vormt het buitengebied niet langer een potentiële stadsuitbreidingslocatie, maar is deze van waarde voor duurzame leefbaarheid, gezondheid van inwoners en economische vitaliteit. Een inhoudelijke en procesmatige trendbreuk die veel van een gemeentelijke organisatie vergt. Flexibiliteit, pionieren en lef in de opstartfase om van de gebaande paden af te wijken. Maar ook visie, besluitvorming en daadkracht om vervolgens de in gang gezette beweging te consolideren en te laten indalen in de organisatie. Om dit programma ‘Groen om de Stad’ succesvol uit te rollen, zocht de gemeente Tilburg een interim programmamanager.

Gemeente Tilburg

Onze inbrengProgrammatisch werken met inzicht, overzicht en gevoel voor timing

Infram levert voor deze complexe opgave een interim programmamanager met ruime ervaring in groen-blauwe gebiedsontwikkeling. Een geroutineerd overheidsmanager die op elk niveau kan schakelen: van concrete gesprekken aan de keukentafel tot strategische inbedding op regionaal en nationaal niveau. Onze programmamanager treedt binnen de gemeentelijke organisatie op als gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever van een grote diversiteit aan deelprojecten. Hij is tevens eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de bestuurlijk portefeuillehouder. De programma-aanpak creëert op meerdere niveaus beweging en verandering. In de eerste plaats via concrete resultaten, maar ook in de procesmatige en financiële inbedding van het programma op middellange termijn. Bovendien is deze aanpak van invloed op aanpalende dossiers zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen, duurzame energie en een toekomstvaste landbouw.

Structuurvisie Tilburg

Het resultaatBeweging creëren op het scheidsvlak van inhoud, proces en organisatie

Structuur aanbrengen met behoud van de energie uit de experimentele fase was de eerste belangrijke stap. De in gang gezette verandering vindt daarmee aansluiting bij de reguliere werkprocessen en draagt zo bij aan een lerende organisatie, bijvoorbeeld rondom het thema ‘participerende overheid’. Daarvoor was ook de positionering van het programma als organisatiebrede opgave van cruciaal belang. Juist binnen een complexe gemeentelijke structuur is programmatisch werken alleen mogelijk als de opgave wordt vertaald naar de werkpakketten en prioriteiten van álle relevante afdelingen. Er is een basisstructuur gecreëerd voor monitoring, verantwoording en governance. En daarmee belangrijke aanknopingspunten voor anderen om hun werkzaamheden op te lijnen met, en te laten bijdragen aan de programmadoelen.

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Tel: +31 343 - 745 600
E-mail: info@infram.nl

Wij werken ook aan:

 • Programma dijkversterking noordelijke maasvallei
 • Ondersteuning programma management investeringsagenda Amsterdams OV
 • Herijking programma “werk maken van klimaat”
 • Programmabeheersing Eenvoudig Beter
 • Adaptieve programmering IJsseldijken
 • Deltacommissie/Veerman
 • Deltaprogramma IJsselmeergebied
 • Implementatie wet natuurbescherming
 • Structuurvisie Noordzee

Volgende project

Project intro image

Gemeenten in 2021 Omgevingswetproof

Aan de slag in de gemeente Tilburg