Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Projecten

Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Veiligheid en kwaliteit voor de omgeving
Periode
 • 2009 – 2016
Betrokken partijen
 • Gemeente Nijmegen,
 • Programma directe Ruimte voor de Rivier,
 • Waterschap Rivierenland,
 • Provincie Gelderland,
 • Rijkswaterstaat,
 • Aannemerscombinatie iLent,
 • Bewoners Nijmegen en Lent.

Ruimte voor de Waal Nijmegen vormt een bijzonder project in het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. En is tevens een van de meest stedelijke onderdelen uit het programma met een dubbele doelstelling: verbetering van waterveiligheid én ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Het plan omvatte het over een grote lengte terugleggen van de dijk om meer ruimte te creëren om een nevengeul te graven die de afvoercapaciteit in de bocht van de rivier bij Nijmegen sterk verbetert. Door de nevengeul was de bouw van een stedelijk rivierpark mogelijk dat nationaal en internationaal grote aandacht trekt. Er is een bijzondere kade ontstaan aan de noordoever bij Lent en er zijn een aantal specifiek bij Nijmegen passende bruggen verschenen. De oevers van de rivier zijn door deze ingrepen geschikt voor recreatief gebruik en ontwikkeling van riviernatuur in de luwe delen van het rivierpark.

5 miljoen
m3 grond verzet
34 cm
Maximum waterdaling van de Waal

De vraagHoe waterveiligheid combineren met een attractieve leefomgeving?

Hoe kunnen we met respect voor bewoners, natuur en de groeiende mobiliteitsbehoeften, werken aan het combineren van duurzame en veilige oplossingen voor waterveiligheid en de ontwikkeling van een ‘stedelijk rivierpark’? Wat en welke partijen zijn daarbij nodig? Welke ontwerpen, kostenramingen en procedures sluiten aan bij doelstellingen en budget? In samenwerking met de gemeente had Infram hier vanaf de start planvorming tot en met de uitvoering een belangrijke rol in.

Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Onze inbrengMix van inhoud en proces

Infram leverde inhoudelijke expertise op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, landschapsarchitectuur, milieueffectrapportages en dijkontwerp. Maar ook contractmanagement voor borging/ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. En dat niet alleen: Infram zorgde tevens voor een goede vertaling van inhoud naar proces. En daarmee voor een goede en samenhangende aansturing van de verschillende deelopgaven.

Daarbij werd continu het integrale project bewaakt, met focus op het eindresultaat. De inbreng van Infram zorgde voor voldoende draagvlak voor inhoudelijke oplossingen binnen de gemeentelijke organisatie, instanties zoals RWS, het waterschap en de provincie en de bewoners in het gebied.

Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Het resultaatPrijswinnend plan en trotse bewoners

Nu de publieke werken - drie nieuw bruggen, een kade en de nieuwe nevengeul met haar oevers - hun afronding hebben bereikt, heeft de stad meteen bezit genomen van het rivierpark. Het resultaat van een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen plan. Uitgevoerd binnen de vooraf geraamde kosten en tijd, en met respect voor natuur en leefomgeving. Kortom, een centraal gelegen rivierpark waar de omgeving trots op is. Het plan heeft meerdere prijzen gewonnen, zoals de ‘Waterfront center Award 2011’, de Nederlandse Bouwpluim 2015, de Betonprijs Verlengde Waalbrug 2015 en de Bouwprijs 2017.

Rutger Hollander Fotografie

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Geert de Vries

Senior Adviseur

Portretfoto Geert de Vries

Wij werken ook aan:

 • Q-team Afsluitdijk,
 • Strategie & Impact-analyse IJssel Vecht-Delta,
 • Klimaatbestendig inrichten Marken,
 • Ruimtelijk kwetsbare dijktrajecten Bedijkte Maas,
 • Landschapsplan A1

Volgende project

Project intro image

Innovatiebegeleiding waterbouw

Innovatiepakket van eerste idee tot implementatie