Home →Projecten →Onze mensen →Werkvelden →
Project- en procesmanagement →Advies →Innovatie en ontwikkeling →
Werken bij →Contact →
NLEN
Intro image
Werken bij Infram

Ervaring: Jasper van der Woude

Adviseur bij Infram

Sinds 2014 werk ik bij Infram aan projecten op verschillende werkvelden. Vanuit mijn achtergrond in Integraal Waterbeheer ben ik veel betrokken bij adviesprojecten op het gebied van water. Voor Rijkswaterstaat werkten we aan flexibel peilbeheer IJsselmeergebied en voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een zoetwaterstrategie voor de grote rivieren en meren. Maar ik werk ook aan hele andere opgaven die minder direct op water gefocust zijn.

“Hier werk en denk je niet in hokjes, dat maakt je breed inzetbaar”

— Jasper van der Woude, Adviseur

Divers en veelzijdig

Bij het ministerie van BZK ben ik betrokken bij het aanpakken van de stikstofproblematiek en eerder werkte in aan het stimuleren van het rijden op waterstof en de vraag hoe een waterschap haar belangen het beste kan borgen wanneer de Omgevingswet van kracht wordt.

In veel van de projecten werk ik samen met Infram collega’s, opdrachtgevers en partijen uit de omgeving van de opdrachtgever. Dat je bij Infram niet in ‘een hokje’ werkt, maakt dat ik in de afgelopen jaren met veel collega’s en nog meer andere partijen heb samengewerkt.

Vierwekelijkse Inframdagen

Binnen het bedrijf is veel enthousiasme om te werken aan de uitdagingen waar Nederland voor een goede toekomst voor staat. Collega’s weten elkaar te vinden en staan klaar voor elkaar. De vierwekelijkse Inframdagen zijn voor mij daarin een belangrijke pijler: een vast moment waarop we elkaar treffen en gezamenlijk het bedrijf, onze projecten en daarmee onze opdrachtgevers en Nederland verder helpen.

We zijn benieuwd naar jou!

Mail bij interesse en/of vragen naar info@infram.nl


Over Infram

Sinds 1994 werken wij aan duurzame oplossingen. Dat doen we op het gebied van water, ruimte, mobiliteit en energie. Door het leggen van verbinding tussen partijen, inhoud en belangen realiseren we gedragen besluitvorming en resultaat.

We zijn gevestigd in Maarn (provincie Utrecht). Onze medewerkers zijn thuis in civiele techniek, bestuurs- en bedrijfskunde, ruimtelijk ontwerp of planologie. Deze verscheidenheid aan profielen voor de diverse opgaven van onze opdrachtgevers vinden we vanzelfsprekend.

Werken bij Infram

We zijn benieuwd naar jou!

Mail bij interesse en/of vragen naar info@infram.nl