Infram hecht aan behoud en verhoging van kwaliteit bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen

Infram heeft visie op mobiliteit en denkt in oplossingen voor bereikbaarheid

Infram heeft gevoel voor watersystemen en een brede blik op wateropgaven

Mobiliteit »

Bereikbaarheid is noodzaak. Maar de concepten voor mobiliteit en infrastructuur raken vele, vaak strijdige belangen. Infram weet in complexe mobiliteitsvraagstukken de werkzame verbindingen te leggen. Met oplossingen als doel en met respect voor ieders belang.

Lees meer »

Ruimte »

De ruimte in Nederland versnippert jaar na jaar verder en raakt opgedeeld over een groeiend aantal, zich uitbreidende functies. Dat proces stopt nooit. De ordening en inrichting van de schaarser wordende ruimte vraagt om visie en tactvol handelen. Weet je – zoals Infram – ruimtelijke plannen in één goed proces te verenigen met bestaande waarden en nieuwe kansen, dan maak je verschil.

Lees meer »

Water »

Water volgt natuurwetten. Voor het beheren van water is diepgaande systeemkennis nodig. De bestuurlijke structuur voor besluitvorming over waterbeheer is complex en op sommige punten aan vernieuwing toe. De grote wateropgaven waarvoor Nederland staat, zijn alleen tot een goed einde te brengen door kennis en bestuurlijke kwaliteit stevig met elkaar te verbinden. Infram helpt daarbij, met systeemkennis, advies én het vermogen om uiteenlopende rollen en verantwoordelijkheden samen te brengen.

Lees meer »

Bekijk verstuurde magazines

Abonneer je op ons magazine