ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Duurzaam vanaf de start
Opdrachtgever
  • Rijkswaterstaat
Periode
  • 2016 - 2024
Betrokken partijen
  • Ploegam

Krib en Oeververlaging Pannerdens kanaal (KOP) behelst het verlagen van 38 kribben en 5 oevers over een traject van 6 km in het Pannerdens kanaal. Het doel is een waterstandverlaging bij extreem hoogwater van 5cm en het herstellen van de afvoerverdeling op het splitsingspunt. Dat laatste maakt het rivierkundig gezien tot een spannend project: we sleutelen aan de hoofdkraan van Nederland. Dat er wordt gewerkt met een hybride contract (planuitwerking en realisatie in één contract), maakt het procesmatig uitdagend. Infram Hydren was vanaf de verkenningsfase betrokken en heeft ervoor gezorgd dat duurzaamheid en circulariteit het uitgangspunt vormen bij ontwerp, planuitwerking en realisatie.

De vraagDuurzaamheid als uitgangspunt in samenwerking tussen opdrachtgever en marktpartijen

Adviseurs van Infram-Hydren waren in 2016 betrokken bij de MIRT verkenningen en de voorbereiding van de aanbesteding van de daarop volgende fases. Daar is de keuze gemaakt om duurzaamheid (zoveel mogelijk circulair en deels met emissie-loos materieel werken) zo veel mogelijk in alle fasen van het project door te voeren. En is het opgenomen in de aanbestedingsvraag en (contract)eisen aan marktpartijen. Voor zowel planuitwerking als realisatie, conform het gedachtengoed van DOEN. Insteek daarbij is vroegtijdig samenwerken met de markt om de kans op een duurzaam en uitvoerbaar ontwerp te vergroten.

Onze inbreng en resultaatPlan van Aanpak, ontwerpproces, integrale veiligheid, kennisontwikkeling

Infram Hydren leverde de Technisch Manager die binnen dit project

  • de MIRT verkenning heeft uitgevoerd en meegeschreven aan het twee fasen contract. Daarin zijn de duurzaamheidsdoelstellingen vertaald naar contracteisen en EMVI criteria;
  • betrokken is geweest bij de (voorbereiding van) aanbesteding;
  • gedurende de planuitwerkingsfase het ontwerpproces heeft uitgevoerd;
  • actief betrokken is bij ontwerpvraagstukken;
  • supervisie heeft op werk en producten van de aannemer;
  • operationeel eindverantwoordelijk is voor de integrale veiligheid (IV) op het project. Van ontwerpproces tot een veilig en onderhoudbaar ontwerp;
  • activiteiten organiseert die de kennis, bewustzijn en cultuur t.a.v. veiligheid binnen het team verbeteren.

Door de zorgvuldige voorbereidingen in planuitwerking en intensieve samenwerking met de aannemer, gaat het project dit jaar (2021) van planuitwerking naar realisatiefase. Door vroegtijdig duurzaamheid in alle aspecten van het traject op te nemen, is het volledig geïntegreerd het ontwerp en realisatieplan. Een aanpak die regelmatig wordt gebruikt als voorbeeld van een project én samenwerkingsproces waarin duurzaamheid en circulariteit een werkbaar uitgangspunt vormen voor de planuitwerking en realisatie.

Wij maken duurzaamheid concreet en zorgen voor beweging.

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto