ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Project- en procesmanagementVerbinden, verbeelden en verwezenlijken. Onze formule voor resultaat.

Infram is een onafhankelijke vakinhoudelijke expert met ruime proces- en projectmanagement ervaring in opgaven op het gebied van ruimte, mobiliteit en water. We verbinden relevante partijen en houden voortdurend de interactie levend tussen proces en inhoud. Dit doen we onder andere door complexe of nieuwe materie en het potentiele resultaat te verbeelden, waardoor alle betrokkenen weten waar het over gaat en enthousiast worden. Zo ontstaat ruimte voor verwezenlijken: het toewerken naar concreet, gedragen resultaat. Project- en procesmanagement bij Infram is geen doel op zich, maar een belangrijke schakel op weg naar resultaat.

Voor onze opdrachtgevers vervullen we afhankelijk van de opgave die er ligt, de rol van project- proces- of interimmanager, programmamanager, kwartiermaker, IPM-rolhouder, projectsecretaris of facilitator. We zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld bestuurlijke besluitvorming, inkoop, teamontwikkeling, participatie en communicatie, technisch management of projectbeheersing. Passend bij de context hanteren we verschillende manieren van werken en projectmanagementmethodieken zoals integraal projectmanagement en projectmatig creëren.

Gerelateerde projecten

Meanderende Maas

Gebiedsopgave met maatschappelijke meerwaarde

Aardgasvrije wijk Reyeroord

Een integrale gebiedsaanpak met impact

Een greep uit onze kennis en vaardigheden

 • Assetmanagement
 • Inkoop en contract management
 • Financiering en investering
 • Omgevingsmanagement
 • Projectbeheersing
 • Technisch management
 • Ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling
 • Interim management
 • Programmamanagement
 • Faciliteren van verkenning- en planstudies
 • Waterveiligheid
 • Waterkeringen
 • MIRT-onderzoek/ -verkenning / -planuitwerking
 • Governance en besluitvorming