ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Aardgasvrije wijk Reyeroord

Een integrale gebiedsaanpak met impact
Foto: www.duurzaam010.nl/wijk/reyeroord/
Periode
 • 2019 - 2024
Betrokken partijen
 • Vattenfall
 • Stedin
 • VvE010
 • Woonbron (woningcorporatie)
 • twee grooteigenaren

Hoe motiveer je mensen te stoppen met iets waar ze al decennialang -en met plezier- gebruik van maken? Een aardgasvrije wijk is meestal niet de wens van bewoners, maar wél de opgave waar gemeenten voor staan. Zo wil Rotterdam de wijk Reyeroord in het stadsdeel IJsselmonde voor 2030 overzetten naar stadverwarming. Een wijk met ruim 3.000 woningen, huur en koop en grote verschillen in inkomen en werk. Het is een van de eerste vijf gebieden in Rotterdam die zijn geselecteerd voor een integrale gebiedsaanpak. Voor zo’n complexe opgave waarbij wijkbewoners, vastgoedeigenaren, energieleveranciers, bestuur en beleid zijn betrokken, is verbinding het sleutelwoord. Het is de rode draad in onze aanpak om op lokaal niveau draagvlak te creëren voor landelijk beleid. Met perspectief voor een wijk en haar bewoners.

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, afdeling duurzaamheid
3034
woningen uit begin jaren '60
5800
inwoners
850
bewoners kregen een aanbod in 2020

De vraagHoe geven we invulling aan een integralie gebiedsaanpak?

Aardgasvrij maken van een wijk heeft gevolgen voor alle bewoners. Het vraagt een verandering in gedrag om anders met energie om te gaan en om gebruik te leren maken van een nieuwe energiebron. Met een technisch economische analyse is uit te rekenen wat het per huishouden kost, maar achter de voordeur speelt ook nog een kostenplaatje. En zijn er vaak andere behoeften. In de wijk Reyeroord zijn bijv. gezondheid, armoedebestrijding en talentontwikkeling grote sociale opgaven. Infram is gevraagd om ‘beweging’ op gang te brengen. Bij bewoners, vastgoedeigenaren en andere partijen.

Onze inbrengPartijen verbinden, sociale cohesie vergroten en een gebiedsbusinesscase

In een gebiedsaanpak spelen sociaal-maatschappelijke en technisch-economische aspecten; het verdiepen in de behoeften van de wijk. En het analyseren van de technische en financiële mogelijkheden. Daarvoor hebben we bij Reyeroord verschillende stappen gezet.


Op sociaal maatschappelijk vlak hebben we een:

 • ontwerpaanpak ontwikkeld voor handelingsperspectief en draagvlak onder bewoners en eigenaren
 • Voorstel gemaakt voor een ‘Energiehuis’ (informatie en ontmoetingsplek) dat nu wordt opgepakt
 • pilot bedacht om schuldenproblematiek en energie armoede te identificeren. Dit moet leiden tot scenario’s en vervolgens tot methodieken die ook in andere gebiedsaanpakken ingezet kunnen worden
 • leer- ontwikkeltraject installateur van de toekomst opgezet
 • concept-aanpak voor VvE’s met ondersteuning van VvE010 opgezet
 • concept- aanpak voor verbeteren van de woningkwaliteit in de wijk ontwikkeld.

Op technisch economisch vlak hebben we gewerkt aan:

 • een en schetsontwerp warmtenet infrastructuur
 • een gebiedsbusinesscase
 • een fasering en planning voor vervangen riolering, verzwaren elektriciteitsnet en aanleg warmtenet in Reyeroord

Het resultaatVertrouwen, handelingsperspectief en draagvlak voor transitie.

Door de focus te leggen op wijk, de leefomgeving van bewoners en hun belangrijke welzijnsthema’s (en niet op aardgasvrij-maken van de wijk) verdwijnt de weerstand. Er kwam ruimte voor vertrouwen, eigen ideeën en dialoog. En voor initiateven die door bewoners ook zelf worden doorgezet, zoals de Nachtclub waar bewoners samen komen onder een discobal aan een boom in de wijk. Ze vertellen elkaar over hun leven, dromen en zorgen, wat bijdraagt aan verbondenheid in de wijk. Onze aanpak heeft beweging in gang gezet en concreet handvatten gegeven om als bewoners, als wijk en betrokken partijen stappen te zetten richting aardgasvrij wonen.

Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Karin

senior adviseur

Volgende project

Mobiliteitsvernieuwing

Op weg naar een vraaggericht en flexibel mobiliteitssysteem