ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

AdviesWe koppelen inhoud aan proces, oplossingen aan duurzaamheid. Dat is de kracht van ons advies.

Een advies heeft pas waarde als het geaccepteerd en uitvoerbaar is. Daarom is inhoudelijke kennis onmisbaar voor een goed proces. En omgekeerd. Opdrachtgevers mogen vertrouwen op onze inhoudelijke en technische kennis én resultaatgerichte aanpak. Of het nu gaat om aanleg, beheer of onderhoud; we weten van de hoed en rand als het gaat om kostenramingen, risicoplanning, haalbaarheidsstudies en financieringstrajecten. Bovendien beschikken we over specifieke technische en integrerende expertise op de verschillende werkvelden zoals ruimtelijk ontwerp, waterkeringen en assetmanagement. Wij kunnen bij uitstek de rol van onderzoeksmanager vervullen in complexe projecten. En weten ingewikkelde materie te verbeelden. Dat kan een ruimtelijke schets zijn, maar bijvoorbeeld ook een business case.

Onze adviezen betreffen strategische beleidsmatige vraagstukken maar ook concrete uitvoerings- of beheergerichte opgaven. Op alle niveaus in de organisatie. Vanwege onze expertise op het gebied van fysische modellen voor waterbouw en waterkeringen worden we regelmatig ingeschakeld bij opgaven waar zowel kennisinstituten en de praktijk (waterschappen, Rijkswaterstaat) bij betrokken zijn. We zijn tevens actief in praktijk gericht onderzoek en innovatie.

Gerelateerde projecten

Restveengebied Zuidplaspolder

Toekomstvisie voor het laagste punt van Nederland

Pilot waterbehoefte industrie

maakt waterbehoefte inzichtelijk

Een greep uit onze kennis en vaardigheden

 • Assetmanagement
 • Financiering en investering
 • Risicomanagement
 • Kostenraming en planning
 • Planprocessen
 • Haalbaarheid en verkenningen
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Veiligheid en crisismanagement
 • Waterbeleid
 • Waterveiligheid
 • Waterbouw
 • Waterkwaliteit
 • Waterkeringen
 • Milieueffecten
 • Mobiliteit
 • Duurzaamheid