ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Innovatie en ontwikkeling We willen het beter en duurzamer doen. Dus stappen we in innovatieve projecten.

Of starten we eigen initiatieven. Het gaat daarbij om technische, organisatorische en financiële innovaties. Verduurzaming en innovatie gaan hand in hand. Steeds meer bedrijven maar ook (startende) ondernemers zetten stappen in verduurzaming. Infram wil als sparringpartner en mee-ontwikkelaar innovatieve trajecten verwezenlijken op het gebied van energie, zoetwater en mobiliteit. Maar ook op het gebied van technische innovaties bij dijkversterking en waterbeheer. Door onze verschillende werkvelden te verbinden kunnen wij succesvolle concepten uitwisselen en uitwerken. We zetten onze expertise in bij start-ups en zijn aanjager of versneller bij duurzame ontwikkelingen in ruimte, mobiliteit en water.

Gerelateerd project

Aardgasvrije wijk Reyeroord

Een integrale gebiedsaanpak met impact

Een greep uit onze kennis en vaardigheden

 • Financiering en investering
 • Haalbaarheid en verkenning
 • Waterkeringen
 • Procesinnovaties
 • Waterstof als bron voor duurzame mobiliteit
 • Duurzame mobiliteit
 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Golfoverslagsimulator
 • Fresh Force
 • Delta Water Award