ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Pilot waterbehoefte industrie

maakt waterbehoefte inzichtelijk
Periode
  • 2021
Betrokken partijen
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat EZK)
  • Vereniging voor Energie, Milieu en Water
Uitvoering door
  • Infram
  • Royal Haskoning DHV

Beter inzicht in de watervoorziening en waterafhankelijkheid van industriële bedrijven. Met dat doel hebben Infram en Royal HaskoningDHV hun expertise in waterbeheer en industrie gebundeld in de pilot Waterprofielen Industrie, met focus op het Rotterdamse Havengebied. Het resultaat? Een waterprofiel-sjabloon dat inzichtelijk maakt welk water voor welk doel en in welke hoeveelheid wordt gebruikt. Daarmee worden kwetsbaarheden door bijvoorbeeld extreme droogte en de effecten van een watertekort op een bedrijf inzichtelijk. Belangrijke gegevens voor zowel waterbeheerders als de industriële sector en van grote waarde bij besluitvorming in tijden van dreigend watertekort. De pilot heeft de aanzet gegeven tot het opstellen van een implementatieplan voor de uitrol van waterprofielen in Nederland.

De vraagInventariseer de industriële waterbehoefte voor besluitvorming bij dreigende droogte.

Eén van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte is het opstellen van waterprofielen voor industriële watergebruikers, om in geval van (dreigende) droogte de kwaliteit van besluitvorming over maatregelen te verbeteren. Voor waterbeheerders is het belangrijk om inzicht te hebben in het verbruik van hoog- en laagwaardig industriewater. En voor de industrie is het essentieel te weten of de waterbeheerder bij (extreme) droogte beperkingen stelt aan hun gebruik of aan lozing van water. Draagt een waterprofiel bij aan betere informatievoorziening over en weer?

Onze inbrengInterviews met industrie en waterbeheerders als basis voor waterprofiel-sjabloon

Om te weten hoe de huidige industriële watervoorziening is geregeld en welke informatie een waterprofiel moet opleveren, zijn Infram en Royal HaskoningDHV met lokale industrie in pilotgebied, industriewaterleverancier en lokale waterbeheerders in gesprek gegaan. Welke afspraken liggen er om de watervoorziening onder wisselende omstandigheden te kunnen borgen? En waar moet een breed toepasbaar profiel aan voldoen?

Het resultaatWaterprofiel-sjabloon

Het resultaat is een profielsjabloon waarin de belangrijkste informatie op hoofdlijnen staat, met voldoende diepgang om te begrijpen wat de belangen en kwetsbaarheden zijn. Dat is getoetst bij de betrokken pilotpartijen op volledigheid en bruikbaarheid. Zijn alle elementen erin verwerkt en draagt de informatie bij aan betere informatievoorziening? En, zeker zo belangrijk: is het breed toepasbaar voor de industriële sector en waterbeheerders en op welke manier kan de inzet van waterprofielen verder uitgerold worden?
Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Volgende project

Restveengebied Zuidplaspolder

Toekomstvisie voor het laagste punt van Nederland