ProjectenWerkveldenOnze mensenWerken bijContact

Ruimte voor de Waal-Nijmegen

Veiligheid en kwaliteit voor de omgeving
Foto: Siebe Swart
Periode
  • Maart 2021 - November 2021
Betrokken partijen
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
  • Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW)
  • Waterschap Rivierenland
  • Provincie Gelderland
  • Rijkswaterstaat
  • Aannemerscombinatie iLent
  • Bewoners Nijmegen en Lent

Beter inzicht in de watervoorziening en waterafhankelijkheid van industriële bedrijven. Met dat doel hebben Infram en Royal HaskoningDHV hun expertise in waterbeheer en industrie gebundeld in de pilot Waterprofielen Industrie, met focus op het Rotterdamse Havengebied. Het resultaat? Een waterprofiel-sjabloon dat inzichtelijk maakt welk water voor welk doel en in welke hoeveelheid wordt gebruikt. Daarmee worden kwetsbaarheden door bijvoorbeeld extreme droogte en de effecten van een watertekort op een bedrijf inzichtelijk. Belangrijke gegevens voor zowel waterbeheerders als de industriële sector en van grote waarde bij besluitvorming in tijden van dreigend watertekort. De pilot heeft de aanzet gegeven tot het opstellen van een implementatieplan voor de uitrol van waterprofielen in Nederland.

5 miljoen
m3 grond verzet
34 cm
Maximum waterdaling van de Waal

De vraagHoe waterveiligheid combineren met een attractieve leefomgeving?

Hoe kunnen we met respect voor bewoners, natuur en de groeiende mobiliteitsbehoeften, werken aan het combineren van duurzame en veilige oplossingen voor waterveiligheid en de ontwikkeling van een ‘stedelijk rivierpark’? Wat en welke partijen zijn daarbij nodig? Welke ontwerpen, kostenramingen en procedures sluiten aan bij doelstellingen en budget? In samenwerking met de gemeente had Infram hier vanaf de start planvorming tot en met de uitvoering een belangrijke rol in.

Onze inbrengMix van inhoud en proces

Infram leverde inhoudelijke expertise op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, landschapsarchitectuur, milieueffectrapportages en dijkontwerp. Maar ook contractmanagement voor borging/ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. En dat niet alleen: Infram zorgde tevens voor een goede vertaling van inhoud naar proces. En daarmee voor een goede en samenhangende aansturing van de verschillende deelopgaven.

Daarbij werd continu het integrale project bewaakt, met focus op het eindresultaat. De inbreng van Infram zorgde voor voldoende draagvlak voor inhoudelijke oplossingen binnen de gemeentelijke organisatie, instanties zoals RWS, het waterschap en de provincie en de bewoners in het gebied.

Nu de publieke werken - drie nieuw bruggen, een kade en de nieuwe nevengeul met haar oevers - hun afronding hebben bereikt, heeft de stad meteen bezit genomen van het rivierpark. Het resultaat van een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen plan. Uitgevoerd binnen de vooraf geraamde kosten en tijd, en met respect voor natuur en leefomgeving. Kortom, een centraal gelegen rivierpark waar de omgeving trots op is. Het plan heeft meerdere prijzen gewonnen, zoals de ‘Waterfront center Award 2011’, de Nederlandse Bouwpluim 2015, de Betonprijs Verlengde Waalbrug 2015 en de Bouwprijs 2017.Wij brengen succesvol beweging in projecten en processen

Wat kunnen wij voor u doen?

Portretfoto

Maaike

senior adviseur en teammanager

Volgende project

Restveengebied Zuidplaspolder

Toekomstvisie voor het laagste punt van Nederland